Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

Beslenme Dostu Okul

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ  NEDİR?

BESLENME DOSTU OKUL

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, "Beslenme Dostu Okul Projesi" ile okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

"Beslenme Dostu Okul Projesi"   Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen kriterler doğrultusunda "Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu" ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların "Beslenme Dostu Okul" sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir.

Okullar ;

•Öğrencilerin boy/kilo ölçümlerinin rutin aralıklarla (yılda 2 kez) yapılıp ve risk grubunda olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler/bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yönlendirilmediğine,

•Okulun "Beyaz Bayrak " sertifikası bulunup bulunmamasına,

•Okul içinde uygun alanlarda sağlıklı içme suyu olanakları bulunup bulunmamasına,

•Su deposu var olup olmadığı ve temizliğinin rutin aralıklara yapılıp yapılmadığına,

•Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin (kızartmalar, gazlı içecekler, kolalı içecekler vb.) satışı yapılıp yapılmadığına,

•Süt, ayran, yoğurt vb. içecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışının yapılıp yapılmadığına,

•Tane ile meyve ve sebze satışı yapılıp yapılmadığına,

•Kantin hizmetleri 17 Nisan 2007 tarihli ve 1008 sayılı (2007/33 genelge no´lu) genelgede belirtildiği üzere Okul Müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez genelge ekinde bulunan "Okul Kantini Denetim Formu" kullanılarak denetlenip denetlenmediği

•Yemekhane hizmeti satın alınan firmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izninin bulunup bulunmamasına,

•Yemekhane hizmetleri yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenip ve gerekli hallerde Tarım İl Müdürlüğünden destek alınıp alınmamasına,

•Menülerin Sağlık Bakanlığı´nın yayımladığı menü modelleri örnek alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına,

•Öğrencilerin evden getirdikleri beslenme çantalarının içeriklerinin Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme çantalarının içeriklerinin her gün kontrol edilip edilmediği,

Kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ:

1. Adem Çiçek                                   Müdür yardımcısı

2. Bahattin Okçular                          Beden Eğitimi Öğretmeni

3. Günce Metin                               Fen Bilimleri  Öğretmeni

4. Sıtkı Tezer                                Sınıf Rehber   Öğretmeni

5. Halil İbrahim Yay                         Sınıf Rehber   Öğretmeni

6. Murat Yapar                               Sınıf Rehber   Öğretmeni

7. Elif  Çetinkaya                            Sınıf Rehber   Öğretmeni

8.Gönül Çağırıcı                                        Hemşire

9.Veysel Şahin                                          Aşçı

10.Sacide Karakuş                                      Veli

11.Havva Ankıt                                         Veli

12.Zülal Kıral                                     Öğrenci temsilcisi

13.Şeymanur Süpürgeci                          Öğrenci temsilcisi

 

SAĞLIKLI BESLENME YAZILARI VE BROŞÜRLERİ

Bilgilendirme görevimizin en önemli basamağını broşürler oluşturmaktadır. Sizlerde okulumuzda kullanılan, öğrenci ve velilerimize ulaştırılan "Sağlıklı Beslenme" konulu broşürlerimize ulaşmak isterseniz lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız.

 

 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/33/12/743705/dosyalar/2013_01/11013127_diyabetle_yasam.pdf

 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/33/12/743705/dosyalar/2013_01/11013127_uurbesnlervebesngelerbror.pdf

 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/33/12/743705/dosyalar/2013_01/11013126_uuokulaocuklariinsalklbeslenmenerileribror.pdf

 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/33/12/743705/dosyalar/2013_01/11013126_salklbeslenmevelimektubu.pdf

 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/33/12/743705/dosyalar/2013_01/11013126_salklbeslenmerencimektubu.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM