Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

DEĞERLER EĞİTİMİ

DEĞERLER YOLCULUĞU

Değerler, hayata denge ve anlam katar. Bireysel haz ve mutluluğun yolunu açarak, bireylerde faydalı olabilme bilincini geliştirir. Nihayetinde bireysel kapasiteler ile üretilen çalışmaların kalitesini arttırarak toplumu oluşturan bireylerin birlikte yaşamasına imkân tanır.

Değerler doğuştan getirilmeyip gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak öğrenilir. Bu tespit, okulun değer eğitimi konusundaki can alıcı sorumluluğunu öne çıkaran bir gerçektir.

Eğitim tabi ki, toplumun idealine yönelik değerler sistemini, bireylere iletmede önemli bir rol oynamaktadır. Okulların önemli bir görevi de kültür aktarımında; okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri içselleştirmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemek, onlara bilgi, beceri,  tutum kazandırmaktır. Bunun yanı sıra; öğrencilerin, temel ve insani değerlere sahip milli, kültürel, evrensel ve etik değerler bilinci ile insan hakları ve demokrasi kültürünü kazanmış iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Araştırmalar, düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle değerler eğitimi, okullarda en az matematik ile Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Yine, değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği de araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Hayata denge ve anlam katan değerlerimizden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 

Sevgi ve Merhamet değerleri kapasamında düzenlediğimiz   

Mevlid Kandili 19 Kasım Pazartesi okulumuz tarafından gerçekleştirilen programda Peygamberimiz ve gençlik temasıyla kutlandı.

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM