Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

MİSYON-VİZYON

Mefkûre Eğitim Kurumları: Vizyonumuz

‘’İnsan yaratılanların en hayırlısı en üstünü en mükemmelidir.’’ düsturundan hareket ederek, iyilik ve hayır da yarıştıran, ,meziyet ve kabiliyetleri ortaya çıkaran, insanlığa faydalı işler yapan, edep, tevazu, sevgi ve merhametle donanmış bireyler yetiştiren bir kurum olmak.

 

Mefkûre Eğitim Kurumları: Misyonumuz

Bireyi duygu, düşünce, sosyal çevre ve maddi ihtiyaçlarıyla bütün olarak gören bir anlayış.

Bireyin tüm eğitim-öğretim faaliyetlerini aşırılığa kaçmadan dengeli ve uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek.

Çocuklarımızı çağın gerektirdiği tüm bilgi ve becerilerle donatıp, kültürel ve manevi değerleri de özümsemiş fertler olarak yetişmesini sağlamak.

EĞİTİM - ÖĞRETİM